Το ψηφιακό μέλλον – Μετασχηματισμός, Στρατηγική, Διακυβέρνηση, Τεχνολογίες

Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Ι. Δουκίδης υπογράφει την επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου «Το ψηφιακό μέλλον: Μετασχηματισμός – Στρατηγική – Διακυβέρνηση – Τεχνολογίες», το οποίο κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να το βρουν στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ. Το βιβλίο εκδόθηκε στο πλαίσιο συμπλήρωσης 25 ετών λειτουργίας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του ΟΠΑ. Οι 41 συγγραφείς του είναι ερευνητές, ακαδημαϊκοί, στελέχη και επιχειρηματίες που έχουν συνεργαστεί με το Εργαστήριο ELTRUN στα 25 χρόνια λειτουργίας του σε διάφορα ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα και σε πρωτοβουλίες για ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον.

Πλέον οι ψηφιακές τεχνολογίες υποστηρίζουν τη «μεταμόρφωση» οργανισμών μέσω εκτενών, σχεδιασμένων εκ νέου, επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως, για παράδειγμα, η συνολική εξυπηρέτηση πελατών ή πολιτών σε όλο τον κύκλο ζωής τους και ανεξαρτήτως καναλιού. Επίσης, υποστηρίζουν τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων, που είτε επαναπροσδιορίζουν την αλυσίδα αξίας συγκεκριμένων κλάδων είτε δημιουργούν νέους επιχειρηματικούς κλάδους. Δίνοντας έμφαση στην Ελλάδα, σκοπός του βιβλίου είναι η ανάλυση του ψηφιακού περιβάλλοντος και η διερεύνηση των αναδυόμενων ψηφιακών αλλαγών λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, των αναγκών των πολιτών και των στρατηγικών των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε επίπεδο εξυπηρέτησης, λειτουργικών διαδικασιών και επιχειρηματικού μοντέλου. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στη σύνδεση των ψηφιακών τεχνολογιών με τις επιχειρηματικές στρατηγικές και τις εξελίξεις σε κλαδικό επίπεδο. Το τρίτο μέρος εξετάζει τις αναγκαίες πολιτικές για τη σωστή λειτουργία και τη βιωσιμότητα του αναδυόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος, αναλύοντας, μεταξύ άλλων, τις αναπτυξιακές ευκαιρίες, αλλά και το ρίσκο της ψηφιακής επανάστασης. Το τέταρτο μέρος καταγράφει ψηφιακές τεχνολογίες και συστήματα που υποστηρίζουν το ψηφιακό μέλλον, όπως τα συστήματα ERP, τα συστήματα ψηφιακού μάρκετινγκ, η επιχειρηματική αναλυτική, οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, το διαδίκτυο αντικειμένων, η τεχνητή νοημοσύνη και τα συστήματα παιχνιδοποίησης.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.